Aankoopmakelaar, makelaar, amsterdam

tarieven

Tarieven

Aankoopcoach, aankoopmakelaar, amsterdam, tarieven

Het aankooptraject voor het kopen van een woning heeft de Aankoopcoach opgesplitst in 10 onderdelen. Op deze pagina geven we uitleg over de onderdelen en de bijbehorende vaste tarieven.

gratis

gratis

1. Kennismaking en bespreking van uw woonwensen

1. Kennismaking en bespreking van uw woonwensen

Graag maken we kennis met u. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen we u woonwensen bespreken, zodat er een goed zoekprofiel kan worden opgezet.


Bij het bepalen van uw woonwensen kan onze aankoopcoach u uiteraard ondersteunen en u voorzien van de benodigde informatie om tot de juiste keuzes te komen. Centrale vragen zijn:

- Wat zijn uw wensen betreffende de woning?

- Wat zijn uw wensen betreffende de omgeving?

- Wat is de reden van het kopen van een passende woning?


Tijdens de bespreking zal ook het budget aan de orde komen. Om goed te kunnen bepalen wat uw budget is, is het raadzaam om advies in te winnen bij een hypotheekadviseur. Door onze goede relatie met de diverse hypotheekadviseurs kunnen we u tevens begeleiden in dit traject.


Een goede voorlichting van onze deskundige aankoopcoach is van belang.

gratis

gratis

2. Zoeken naar uw droomwoning

2. Zoeken naar uw droomwoning

Als de woonwensen goed in kaart zijn gebracht, kunnen we voor u aan de slag om een passende woning te vinden. We zullen voor u zoeken in de landelijke databases.


Daarnaast zullen we ons netwerk aanspreken en we hebben veel contact met onze collega's in de makelaardij waardoor we altijd op de hoogte zijn van het nieuwste aanbod.


Daarnaast bent u natuurlijk vrij om ook zelf op zoek te gaan. U kunt daarbij bijvoorbeeld gebruik maken van de woningsite Funda.nl met een groot aanbod. Wij zullen u uiteraard ondersteunen.

€ 125,-

€ 125,-

3. Bezichtigingen van de woning

3. Bezichtigingen van de woning

De woning is gevonden! Althans dit moet nog blijken, maar de advertentie die u heeft gezien spreekt u aan en u wilt graag gaan kijken.


U kunt zelf bepalen wat u wilt. U kunt eerst zelf gaan kijken zonder een aankoopcoach of u kunt de aankoopcoach meenemen. Mocht u eerst zelf gaan kijken bij de woning en de woning spreekt u erg aan dan is het raadzaam om een tweede keer te gaan kijken met een aankoopcoach.


Het tarief is € 125,- per bezichtiging.


Tijdens deze bezichtigingen zullen relevante vragen gesteld worden aan de verkopende partij en er zullen foto's worden gemaakt en vindt er een visuele inspectie plaats.

€ 150,-

€ 150,-

4. Waardebepaling en onderhandelingen met de verkopende partij

4. Waardebepaling en onderhandelingen met de verkopende partij

Mocht u een passende woning hebben gevonden dan gaan we voor u aan de slag met de onderhandelingen met de verkopende partij van de woning.


Voor een juiste insteek van de onderhandeling is het van belang om te bepalen wat de waarde is van de woning. Daarvoor zullen we eerst een waardebepaling van de woning voor u maken alvorens de onderhandelingen in te gaan (een waardebepaling is niet hetzelfde als een taxatierapport).


Nadat de aankoopcoach de waarde heeft bepaald zal hij/zij een voorstel doen voor een (openings)bod. Dit voorstel zal uiteraard eerst met u worden besproken.


Tijdens de onderhandelingen zullen diverse zaken aanbod komen zoals:

- Aankoopsom;

- Leveringsdatum;

- Ontbindende voorwaarden;

- Overige leveringsvoorwaarden.

€ 80,-

€ 80,-

5. Onderzoek naar bestemming, status en milieugegevens

5. Onderzoek naar bestemming, status en milieugegevens

Bij het kopen van een woning is het van belang om te weten wat de mogelijkheden zijn van de locatie conform de bestemming. Daarnaast is het goed om te weten wat de bestemming is van de belendende percelen.


Ook kunnen we voor uw onderzoeken wat de status is van uw woning en/of pand. Uw woning en/of pand kan bijvoorbeeld de status hebben van:

- Rijksmonument;

- Gemeentelijk monument;

- Beschermd stads- of dorpsgezicht.


De status kan voor diverse redenen van belang zijn. Vraag uw aankoopcoach voor meer informatie.


Verder kunnen we voor u de milieugegevens (van de bodem) opvragen.

€ 125,-

€ 125,-

6. Onderzoek naar funderingsgegevens

6. Onderzoek naar funderingsgegevens

Bij het kopen van een woning is het van belang om te weten hoe de bouwkundige staat is van de fundering. Wij kunnen voor u onderzoek doen bij o.a. de gemeente naar de funderingsgegevens.


Funderingsproblemen kunnen zich met name in de Randstad voor doen.

€ 200,-

€ 200,-

7. Controle van de verkoopdocumentatie en de aktes

7. Controle van de verkoopdocumentatie en de aktes

Als de onderhandeling geslaagd zijn, komt het moment van het opstellen van de koopakte. De aankoopcoach zal zorgdragen dat alle punten van de onderhandelingen op een juiste manier worden verwerkt in de koopakte. Allereerst de koopsom, de kadastrale gegevens, leveringsvoorwaarden, lijst met roerende zaken en de ontbindende voorwaarden. Te denken valt aan:

- Voorbehoud financiering;

- Voorbehoud Nationale Hypotheek Garantie;

- Voorbehoud uitslag bouwkundige aankoopkeuring:

- Voorbehoud eventuele vergunningen;

- Voorbehoud milieugegevens.


Mocht u een appartementsrecht willen kopen dan is het van belang om de splitsingsakte te controleren. Hier staan veel relevante zaken in die het complex en de afzonderlijke appartementsrechten behelzen. Naast een splitsingsakte kan de VvE ook een huishoudelijk reglement hebben, welke tevens zal worden opgevraagd en zal worden bekeken.


Bij nieuwbouw is de situatie meestal iets gecompliceerder en komt er ook een aannemingsovereenkomst om de hoek kijken. De aankoopcoach heeft veel ervaring met nieuwbouwprojecten en kan u in dit traject ondersteunen en adviseren.

8. Verzorgen van een bouwkundige aankoopkeuring

€ 65,-

8. Verzorgen van een bouwkundige aankoopkeuring

€ 65,-

Als u de passende woning heeft gevonden dan is het raadzaam om een bouwkundige aankoopkeuring te laten uitvoeren. Dit is tevens een onderdeel van uw "onderzoeksplicht" bij het kopen van een woning.


De aankoopcoach heeft een partner die voor u een aankoopkeuring kan verrichten. U bent tevens geheel vrij om een bouwkundige naar keuze aan te wijzen. De aankoopcoach zal zorgdragen voor het laten uitvoeren van de aankoopkeuring. U hoeft dus niets te doen en de aankoopcoach regelt alles voor u.


De prijs die hier is genoemd voor het verzorgen van de aankoopkeuring is exclusief de kosten van de aankoopkeuring. Er zijn diverse aankoopkeuringen met een verschillende prijs. Afhankelijk van het soort keuring kunnen we een scherpe aanbieden doen. 


Welke aankoopkeuring het beste bij uw situatie past kan besproken worden met de aankoopcoach om zodoende de juiste keuze te maken. De aankoopcoach zal u hierin begeleiden en adviseren.

€ 50,-

€ 50,-

9. Verzorgen van een taxatierapport t.b.v. de hypotheekaanvraag

9. Verzorgen van een taxatierapport t.b.v. de hypotheekaanvraag

Als u een passende woning heeft gevonden en u wilt de woning financieren door middel van een hypothecaire geldlening, dan zal de hypotheekverstrekker vragen om een taxatierapport. De aankoopcoach kan u hierbij ondersteunen.


De aankoopcoach heeft een partner die voor u een taxatierapport kan opstellen. U bent tevens geheel vrij om een taxateur naar keuze aan te wijzen. Er zijn verschillende taxatierapporten en de aankoopcoach kan u adviseren in de keuzes die gemaakt dienen te worden.


De aankoopcoach zal zorgdragen voor het laten uitvoeren van de taxatie. U hoeft dus niets te doen en de aankoopcoach regelt alles voor u.


De prijs die hier is genoemd voor het verzorgen van de taxatie is exclusief de kosten van de taxatie. Afhankelijk van het soort taxatie kunnen we een scherpe aanbieding doen.


Welke taxatie het beste bij uw situatie past kan besproken worden met de aankoopcoach om zodoende de juiste keuze te maken. De aankoopcoach zal u hierin begeleiden en adviseren.

*Alle tarieven zijn excl. 21% BTW

€ 150,-

10. Bijwonen van het tekenen koopakte en leveringsakte

€ 150,-

10. Bijwonen van het tekenen koopakte en leveringsakte

Het feestelijke moment is aangebroken! De koopakte kan worden ondertekend. Bij het ondertekenen van de koopakte kan de aankoopcoach u ondersteunen. Mochten er onverhoopt toch nog zaken worden aangebracht (door de verkopende partij) tijdens de afspraak voor het tekenen van de koopakte, dan is het goed om uw adviseur bij de hand te hebben. Wij gaan graag met u mee voor het ondertekenen van de koopakte.


Na de koopakte krijgen we eindelijk het moment waarop u heeft gewacht. De levering! Voor de levering dient tevens een akte te worden ondertekend bij de notaris. Graag staan wij u bij bij het ondertekenen van de leveringsakte en natuurlijk het in ontvangst nemen van de sleutels!

Contactformulier

Contactformulier

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voornaam:*

Achternaam:*

Mail:*

Telefoonnummer:*

Opmerkingen:

Algemeen


Volg ons op


Contact


Jacob Obrechtstraat 51 Unit 16

1071 KJ Amsterdam

T 020-4281017

E info@aankoopcoach.com

Copyright ©

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.